Periodical information

Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
SHEN Qirong
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](211)[PDF:786KB] (211) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](183)[PDF:2938KB] (183) [HTML]
[SUN Jin, GAO Hongbo, TIAN Jing, WANG Junwei, DU Changxia, GUO Shirong]
[Abstract](277)[PDF:1015KB] (277) [HTML]
[YOU Jia, GU Han, ZHU Ze, XIAO Shizhuo, WANG Zhiyuan, LIU Ziwen, HU Manman, LIU Shijia, CHEN Liangming, LIU Xi, TIAN Yunlu, JIANG Ling, LIU Linglong]
[Abstract](493)[PDF:1896KB] (493) [HTML]
[JIANG Jie, ZHANG Zeyu, CAO Qiang, TIAN Yongchao, ZHU Yan, CAO Weixing, LIU Xiaojun]
[Abstract](180)[PDF:2444KB] (180) [HTML]
[SHAO Qingqin1, WAN Cheng1, LI Xiaoqing1, REN Lantian1, YAN Suhui1, ZHANG Congyu1, NI He2, LI Wenyang1]
[Abstract](172)[PDF:1209KB] (172) [HTML]
[WU Huaiyuan, ZHAO Nan, WANG Yiguang, LIU Weixin, JIANG Jiafu, CHEN Fadi]
[Abstract](163)[PDF:3274KB] (163) [HTML]
[ZHOU Mimi1, ZHOU Xin2, SUN Minqin3, LI Bin1, WU Cuiping1, CAI Lei2]
[Abstract](178)[PDF:2317KB] (178) [HTML]
[HU Xiao1, DIAO Baowei2, LI Jie2, WANG Hui1, LIANG Weili2]
[Abstract](136)[PDF:1280KB] (136) [HTML]
[LI Min1,2, QU Huan1,2, LIU Jianli1,2, DAI Xiuxiu1, SI Haili1,2, ZHANG Xiu1,2, YANG Guoping1,2]
[Abstract](148)[PDF:2534KB] (148) [HTML]
[GONG Andong1, KONG Xianwei1, ZHAI Xinke1, LU Yanan1, WEN Shuting1, ZHANG Jingbo2]
[Abstract](182)[PDF:2816KB] (182) [HTML]
[SHI Xiaoqian1, SHEN Changwei2, LIU Huiran1, LI Yan1, XIE Changyan1, YANG Han1, XU Yangchun1, DONG Caixia1]
[Abstract](161)[PDF:4806KB] (161) [HTML]
[WEN Yixin1, JIA Shaochang2, YUE Jianming1, LU Xi1, DENG Xiwen1, ZHAO Bingshu1, WU Wenda1, ZHANG Haibin1]
[Abstract](164)[PDF:2046KB] (164) [HTML]